...πάντα θα βλέπω αυτά που προορίζονται για μένα, ακόμη κι αν δε μπορείς να με δεις...
Προάγγελος

Νιώθω τόσο φτωχός...

...που χρειάστηκε να δημιουργήσουμε τις λέξεις για να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: