...πάντα θα βλέπω αυτά που προορίζονται για μένα, ακόμη κι αν δε μπορείς να με δεις...
Προάγγελος

Εδώ...

Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε:
Ένας Άνθρωπος κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε σε ληστές· οι οποίοι τον γυμνώσανε, τον καταπληγώσανε, κι αναχώρησαν αφήσαντες αυτόν ημιθανή. Κατά συγκυρία ένας ιερεύς κατέβαινε δι' εκείνης της οδού, και όταν τον είδε πέρασε από το άλλο μέρος. Το ίδιο και ένας Λευί της, όταν έφθάσε σε κείνο τον τόπο, είδε τον πληγωμένο και πέρασε απ΄ το άλλο μέρος. Πέρασε και ένας Σαμαρείτης ( αυτοί εθεωρούντο εχθροί των Ιουδαίων), και όταν τον είδε τον σπλαχνίστηκε, τον πλη σίασε έδεσε τις πληγές του ρίχνοντας λάδι και κρασί, τον φόρτωσε στο ζώο του, και τον έφερε σε ένα ξενοδοχείο και τον περιποιήθηκε. Και την επομένη όταν έφευγε, έβγαλε δύο δηνάρια και τα έδωσε στον ξενοδόχο και του είπε: Επιμελήσου τον, και ό,τι δαπανήσεις επιπλέον, όταν επανέλθω θα σου τα δώσω. Ποιος λοιπόν εκ των τριών τούτων σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστές;
Ο δε είπε:
Ο ποιήσας το έλεος σ΄αυτόν
Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς:
Πήγαινε και συ, κάνε ομοίως.


Σημείωση:
Ξέρω πώς δεν είναι σήμερα του Καλού Σαμαρείτη. Όμως ένα καλό που έγινε, οφείλει να μεταδίδεται, όχι από αυτόν που το έκανε, αλλά από αυτούς που το έμαθαν. Έτσι λοιπόν, και λόγω του ότι το συγκεκριμένο εδάφιο σημαίνει πολλά για μένα σήμερα, το αναρτώ για να το έχω εδώ. Φυλαγμένο στην καρδιά μου. Να το βλέπω. Να το σκέφτομαι. Και ανάλογα να πράττω. Ας τους έχει ο Θεός καλά όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: