...πάντα θα βλέπω αυτά που προορίζονται για μένα, ακόμη κι αν δε μπορείς να με δεις...
Προάγγελος

Γυρώντας πίσω το χρόνο...

Πριν...


Μετά...


Ηθικό δίδαγμα:
Όσες γνώμες κι αν ακούσεις, η σωστή απάντηση βρίσκεται μέσα σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: